des quatres cyprès
Labradors breeding

Quatre cyprès females Labradors